בגין: אנו מציעים משטר חפשי בו הבוחר יצביע באופן בלתי תלוי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' כסלו התשט"ו, 30 בנובמבר 1954
מתוך:
עמ' 1
נושאים:
ממשל - בחירות, דמוקרטיה, כנסת. חירות האדם - חירות הפרט
דיון בכנסת בו הציע בגין שלא לקבוע אחוז חסימה לכניסת מפלגות לכנסת. בגין יצא נגד שיטת הבחירות המוצעת ,השיטה האזורית וטען כי היא איננה דמוקרטית משום שלמפלגות קטנות אין כל סיכוי להיכנס לכנסת.בגין טען כי השיטה הנוכחית ,שיטת הבחירות היחסיות היא השיטה הטובה ביותר והיא צריכה להישאר כמו שהיא .עוד טען בגין כי יש להבטיח את חופש הבחירה של הבוחר שלא תהיה תלויה כלל בהבטחת עבודה או שלילת פת לחם. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 29/11/1954.