באספת המונים בצפת מ. בגין: עוד תחזינה עינינו בהתקוממות אזרחית מוסרית נגד ממשלת העיסקה!

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' סיון התשי"ט, 6 ביולי 1959
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - בחירות. מדינות - גרמניה. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה
העיתון מדווח על נאום בחירות של בגין בצפת בנוכחות כ-4,000 איש. בגין דיבר בין היתר על הבעיות המדיניות והמשקיות הפנימיות והחיצוניות בהן שרויה ישראל כמו כן דיבר בגין על עסקת הנשק עם גרמניה .בגין הבטיח כי עוד תהיה התקוממות עממית מוסרית נגד עסקת הנשק עם גרמניה ועוד תקום ממשלה אחרת .