באזני העם הצרפתי (נאום באספה הלאומית הצרפתית, תשרי תשי"ז)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התשי"ז, 21 בספטמבר 1956
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-צרפת, יסודות מדיניות החוץ. מורשת ישראל - בלשנות, שואה. מדינות - ברית המועצות (רוסיה), מצרים, צרפת. בטחון - מרוץ חמוש
העיתון מביא מדברי בגין שנאמרו בעת נאומו בפני האסיפה הלאומית הצרפתית .בגין בין יתר דבריו שיבח את האומה הצרפתית על אהבת החופש אשר היא מייצגת ,אשר משמשת השראה לעם היהודי. בגין סקר בדבריו את עקרונות מפלגתו השואפת להידוק הקשרים עם צרפת נגד האויבים המשותפים .עוד סקר בגין בנאומו את מדיניותו של נאצר ומצרים והסכנה שהם מהווים לעולם ולישראל.