באזני העם האמריקאי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אדר ב' התש"ח, 24 במרץ 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 254-255
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מחתרות - אצ"ל. מדינות - ארה"ב, בריטניה. אישים - דב גרונר
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" קורא האצ"ל לעם האמריקאי לא לשתף פעולה עם הבריטים ומזהיר אותם שאם יכניסו את צבאם לארץ ישראל המחתרת תפעל נגדם כפי שפועלים כנגד הבריטים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 באזני העם האמריקאי

עלינו להשמיע דברי אזהרה - דברים פשוטים וגלויים - באזני העם האמריקאי.

ממשלתכם עומדת להכניסכם להרפתקה מחפירה ומסוכנת כאחת. מחפירה היא ההרפתקה באשר תכליתה גזל בדרך המרמה. אתם באים להשתלט על מולדתנו - בשותפות עם בריטניה הנאצית - תחת מסווה של השכנת שלום, תחת מסווה ה"נאמנות" מטעם ארגון האומות המאוחדות, המשמש מכשיר בידי מיניסטריון החוץ שלכם. אתם, המדברים גבוהה גבוהה על זכותן של האומות הקטנות לחיי עצמאות, באים לשלול מאומתנו, השותתת דם, את עצמאותה, אתם באים לגזול ממנה את מולדתה.

אך, כאמור, לא רק מחפירה היא ההרפתקה הזאת; היא גם מסוכנת מאד. מסוכנת לכם. אתם נוכחתם לדעת, במשך שנות מלחמתנו נגד המשעבד הנאצו-בריטי, מאיזה חומר קורצה האומה הזאת, שהתאחדה שוב, אחרי אלפיים שנות גלות, עם אדמת מכורתה. נוכחתם לדעת, כי אנחנו, אחיו של דב גרונר, חזק אצלנו אינסטינקט הקיום הלאומי על אינסטינקט החיים הפרטי. נוכחתם לדעת, כי אין שום כח בעולם שיכריחנו להשלים עם שלטון כבוש נכרי, שיכניענו לרצון רודנות. לפני הרבה שנים אמרנו לאויב הבריטי: ארץ-ישראל המשועבדת תהיה לפצע פתוח בגופך. קיימנו את דברנו. שאלו את הבריטים; הם יגידו לכם. ועתה הננו אומרים לכם: ארץ-ישראל שבה ינסה לשלוט מושל אמריקאי, שבה יבוא לרדות חייל אמריקאי-ארץ-ישראל זו תיהפך לפצע פתוח בגופכם. דין המושל ודין החייל שלכם במולדתנו יהיה כדינו של כל כובש ומשעבד. לא תועיל ההסוואה ולא תועיל תעמולה; לא יועילו פיתויים ולא יועילו איומים. ההתנגדות לשלטון כבוש אמריקאי, או אנגלו-אמריקאי, או כל שלטון כבוש אחר - היא כהתנגדות לשלטון הכבוש הבריטי. ארץ זאת ארצנו היא. רק שלטון עברי הוא חוקי בה וכל שלטון אחר, גלוי או מוסווה, ישיר או עקיף, בלתי חוקי הוא. ויש להלחם בו עד רדתו. ותמשך המלחמה כמה שתמשך והיו יסוריה כאשר יהיו.

כן, אנו יודעים: כוחכם הפיסי רב הוא. אבל מתולדותיכם אתם הייתם צריכים ללמוד, כי כוח פיסי איננו מכריע בתהליכים היסטוריים. אם אבותיכם נצחו את בריטניה של ג'ורג' השלישי, לא בשל יתרון כח פיסי נצחוהו, אלא בגלל נכונותם לתת את נפשם על נאמנותה לארצם. נכונות זו פועמת בלבנו אולי יותר מאשר בכל אומה אחרת ובכל דור אחר. כי אנחנו מתהומות ההשמדה ההמונית יצאנו להעפלה אל פיסגת החרות. זכרו איפוא: כאן לא תהיה רתיעה. הלחם נלחם בכל נסיון לשעבד לכם, בצורה זו או אחרת, את ארצנו, עד שחפשית תהיה.

וזו קריאתנו אליכם, בני העם האמריקאי: כל עוד לא הוכנסתם באשמת ממשלתכם להרפתקת דמים מחפירה ומסוכנת: סלקו ידיכם מארצנו, כי לנו היא ולנו היתה ולנו תהיה.

(שודר בקול ציון הלוחמת)