באגרת מ. בגין ודר בדר לנשיא המדינה: נושא המשרה העליונה חייב להיזהר מהודעות העלולות להשפיע על הבוחרים

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ז אדר התשכ"א, 5 במרץ 1961
נושאים:
ממשל - בחירות, דמוקרטיה. אישים - דוד בן-גוריון, פנחס לבון. בטחון - עסק הביש