אפילוג לחוברת נושאים כלכליים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשכ"ח, 1 בפבואר 1968
מתוך:
P20-284
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, התנחלויות, חבל סיני, ירושלים, רמת הגולן. מפלגות - גח"ל. בטחון - הגנה עצמית, מלחמת ששת הימים, צבא. שלום - הסכם שלום. ממשל - ממשלה, פרלמנטריזם. משפט - משפט בינלאומי. כלכלה - תקציב
בגין מסביר כי הקמת ממשלת הליכוד הלאומי היתה הכרח וכנראה גם אחת הסיבות לנצחון הגדול של מלחמת ששת הימים. בגין טוען כי הסיבות להקמתה, לא פגו עדיין, ולכן למרות י מספר חילוקי דעות לגביחוק התקציב, גח"ל לא מעוניין להצביע באופן כזה שיפרק את ממשלת הליכוד הלאומי. אם בשלב מסוים, מציין בגין, ירגיש גח"ל כי אין הוא יכול לשרת יותר את המדינה כחלק מממשלה זו, יפרוש ממנה. התאריך המצויין אינו מדוייק.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

אפילוג לחוברת נושאים כלליים

 

בעיצומו של המשבר הגדול, החיצוני והפנימי, בין ה-15 במאי ובין ה-1 ביוני 1967, הוקמה ממשלת הליכוד הלאומי. אין ספק, כי הקמתה היתה בין גורמי הנצחון במלחמת הישע של ששת הימים, בין ה-5 ובין ה-11 ביוני. בשורת הליכוד הגבירה, או חידש, את המוראל בין חיילי האומה וכל אזרחי הדמינה. היא הרימה את קרן ישראל בין העמים, הקרובים והרחוקים. ובאשר להכרעותיה של ממשלת הלירוד הלאומי, תוצאותיהן הוכיחו את נכונותן מבחינת הצלת האומה מן הסכנה הנוראה, שהיתה צפוייה לא רק לחרותה אלא לעצם קיומה . אין לשכוח לא את הסכנה ולא את הישועה. בעזרת השם ובגבורת בנינו הלוחמים הבסנו את התוקפנות, הדפנו את התוקפנים, גאלנו את עיר דוד, שחררנו את ארץ-ישראל המערבית, עלינו אל רמת-הגולן, הצבנו כוחותינו על תעלת סואץ ושארם-א-שיך. כל מי שתרם להקמתה של ממשלת הליכוד הלאומי ולהכרעותיה הגורליות זכאי לומר: שרתתי את עמי שירות נאמן. בזה הוא שירותו של גח"ל.

הסיבות אשר בגללן קמה ממשלת הליכוד הלאומי, לא פגו. הצענו משא ומתן ישיר על חוזי שלום ותנאי כריתתם. אוייבינו ממאנים. המסקנא ברורה והתואה המעשית, המעונגנת גם במשפט הבין-לאומי היא, כי אנו ניצבים, וגם מתבצרים בכל העמדות אליהן הגיע צבאנו ביום הפסקת האש. אך אוייבינו מאיימים בגלוי בחידוש פעולות האיבה. ברור, איפוא, כי המלחמה לא נסתיימה. ואילו המערכה המדינית, על קיום פרי נצחוננו, היא בעיצומה.

מי שמאמין, כי האינטרס הלאומי העליון מחייב להוסיף ולקיים את ממשלת הליכוד הלאומי לא יעשה דבר שיגרום לפירוקה. על פי הכללים הגדולים במשטר פרלמנטרי, הצבעה בעד, או נגד, חוק התקציב השנתי משמעותו הבעת אימון, או אי-אמון, בממשלה. על פי הכללים האלה הצביעה סיעת גח"ל בכנסת בעד התקציב של שנת 1968/9. כל הצבעה אחרת פירושה הפרלמנטרי הבלתי נמנע היה הבעת אי-אמון בממשלת הליכוד הלאומי, אשר גח"ל משתתף בה ואשר, כאמור יש להוסיף ולקיימה למען עתיד האומה במולדתה.

עם כל זאת הביעו דוברי גח"ל, כפי הקורא נוכח לדעת, בקורת כוללת ומפורטת על מבנה התקציב וסעיפיו השונים. טבעית ומובנת היא הבקורת הזאת. גח"ל מאמין, כי אפשר לבנות את ארץ-ישראל ולקלוט בה עלייה רבתי, מארצות הרווחה, על דיד יצירת משטר של יוזמה בונה ויוצרת. על ידי אטטיזם ו"סוציאליזם בימינו", לא יקום משק נושא את עצמו וגם לא תיקלט העלייה לה אנו מפים ובה תלוי עתידנו בארץ המשוחררת. זאת היא ה השקפה הלאומית-ליברלית, בשטח החברתי-כלכלי, בה דוגל גוש תנועת החרות-המפלגה הליברלית. נעשה, כמיטב יכותתנו, כדי השהשקפה זו תבוא לידי ביטוי מעשי בימים הבאים.

אם באחד הימים נגיע למסקנא, כי בגלל סיבות שאינן תלויות בנו אין עוד ביכולתנו לשרת את האומה, לפי הכרתנו, במסגרת הממשלה, בה אנו משתתפים, בתנאים מיוחדים, החל מן ה-1 ביוני 1967, נודיע על כך בגלוי ונסיק את המסקנות. אך נעשה כן במישרין, ולא על ידי הצבעה, הנוגדת את הנוהג הפרלמנטרי, אשר תוצאותה העקיפה היתה פירוק ממשלת הליכוד להאומי, בעוד המשך קיומה בימים אלה הוא לנו, ולרוב המכריע של העם, בבחינת שיקול-על.