אני צופה ליום בו חרות ומפ.א.י יפתחו סניפים ברבת-עמון"

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התש"ט, 6 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - בחירות. שלמות המולדת - ירושלים, עבר הירדן. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). בטחון - מלחמת העצמאות
תקציר נאומו של בגין. שבח לנוער היהודי אשר העדיף מוות מאשר וויתור על כבודם ובכך הרים את קרנם של כל היהודים בעולם. ענייני הפנים יסודרו דרך בחירות. ירושלים ועבר-ירדן הם חלק מארץ ישראל.