אם תרצו – לא ירחק היום ובירושלים ורבת עמון יתקיימו תהלוכות גיל של צבא המשחררים העבריים

נאום לציבור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח תמוז התשי"א, 22 ביולי 1951
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים, עבר הירדן. ממשל - בחירות. מדינות - בריטניה, ירדן. לאומיות
נאום של מנחם בגין בעצרת בחירות בחיפה לקראת הבחירות לכנסת השנייה. בגין מגיב לרצח המלך עבדאללה בעיר העתיקה של ירושלים הכבושה שאירע מספר ימים קודם לכן, ומצפה לכיבושה של ארץ ישראל השלמה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

לפני 30 שנה נתכנסה בקהיר ועידה אימפריאלית, שמטרתה היתה להשליט על המזרח התיכון את הסדר הבריטי החדש, ה"פאקס בריטניה" בלע"ז. בימים ההם הגיע לקיצו שלטונו של ראש השושלת ההאשמית בשטח המדברי הגדול של ערב, שעליו השתלט איבן סעוד. בימים ההם גרשו הצרפתים מדמשק את המלך פייסל, אחד מבני השושלת ההאשימית – והבריטים חיפשו מקום, כדי לתתו לאחד מבני השושלת הזאת, שהתקשרה אל בריטניה קשר זהב מצד אחד וקשר עבדות מצד שני. בועידת קהיר, שבה השתתפו וינסטון צ'רצ'יל, הרברט סמואל, וההרפתקן הסוכן הבריטי לורנס,הוחלט לקרוע מן השטח של "הבית הלאומי לעם היהודי" את עבר הירדן מזרחה – נחלת ראובן, גד וחצי השבט מנשה – ולמסרו לבן השושלת ההאשימית, עבדאללה.

עלי להזכיר כי עם ישראל מעולם לא הכיר – והריני מאמין שלעולם לא היה מכיר – בגזילה זו של נחלתנו ההיסטורית שהיתה קרויה בימי רומי "ארץ ישרל המצילה" כי אכן אסם התבואה היתה עבר הירדן לכל איזור הים התיכון. עלי גם להזכיר כי הבריטים הסבירו בתזכיר מיוחד לחבר הלאומי משום מה אין לקבל את דרישתה של צרפת להכללת עבר הירדן מזרחה בתוך שטח המנדט של סוריה. הבריטים טענו אז שארץ ישראל ההיסטורית, מערבה ומזרחה לירדן, היא שלמות שאיננו ניתנת לחלוקה – שלמות גיאוגרפית, הסטורית וכלכלית. אף על פי כן גזלו הבריטים מאתנו את החלק הריק והפורה ביותר בארצנו, והמליכו עליו כאמיר ואחר כך כמלך את עבדאללה.

ביום ששי הגיע שלטונו של עבדאללה לקיצו על ידי גרמים של אבקת שרפה.

יתכן שמר שרת, המדבר בשעה זו בפני עצרת נשים, יביע צער – או מכל מקום ירגיש בלבו צער – על העלמו של מי שמר בן גוריון כינהו "השליט הנבון, הדורש טוב לעמו ולארצו". אולם, גם במקרה זה לא יביעו ראשי מפא"י את דעותיו ורגשותיו האמיתיים של עם ישראל. נכון הוא שמנהיגי מפא"י ראו בעבדאללה "תקוה" להשגת חוזה שלום, לפחות עם "מדינה ערבית" אחת. אולם חוזה השלום הזה בודאי לא היה נותן לעמנו שלום בתוך קוי שביתת הנשק עקובי הדם והיה ממיט חרפת עולם על דורנו, באשר זו הפעם הראשונה בתולדות שנות אלפים של עמנו היתה נציגות יהודית מכריזה בפרהסיה של ויתור על שטחי המולדת ועל קדשי האומה הנצחיים.

יצטער מר שרת, יצטער מר בן־גוריון, יצטער מר מוריסון – לעם ישראל אין סיבה להעלות סרט־אבל שחור על מותו של זה, שסימל את ביתור ארצנו וגזילת נחלתנו.

ועיניכם הרואות כי לא שוא דיברנו באמרנו לכם שהסדר הבריטי במזרח התיכון מתפורר ומט ליפול. ודאי, עבדאללה היה אחד מעמודי התווך של אותו "דבר בריטי", וגם עמוד זה נהרס אתמול. זהו ערכו הפוליטי של המאורע בעיר העתיקה בירושלים, אך יש בו גם סמליות הסטורית מוסרית: האדמה הזאת, המקודשת לעמנו מימי קדם ולנצח נצחים, לא תישא שליטים זרים עליה.

אולם בדבר אחד אני מאמין באמונה שלמה, ועל סמך הנסיון ההיסטורי יש יסוד לקרא לכל בני עמנו להאמין בכך: בעוד היום מקתיימת בירושלים וברבת עמון הכבושות תהלוכות אבל והלוויה, לא רחוק היום, ובירושלים וברבת־עמון המשוחררות תתקיימנה תהלוכות גיל של צבא המשחררים העבריים – אם תרצו!