אל תהיו שותפים לפשע, תנו סעד למעפילי ישראל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אב התש"ו, 21 באוגוסט 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 219
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. לאומיות - לאומיות. ריכוז האומה - שיבת ציון
בכרוז זה קוראת המחתרת העברית למדינות העולם לא לתומך בפשעי הבריטים כנגד עם ישראל כי שהמנדט יצליח לשעבד את העם העברי יעשה זאת גם לעמים נוספים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

קול ציון הלוחמת

אל תהיו שותפים לפשע, תנו סעד למעפילי ישראל

הקריאה הבאה אל עמי התבל שודרה בצרפתית, אנגלית, רוסית ואיטלקית

המשעבד הנאצו-בריטי שם מצור על ארץ מולדתנו. המצור הזה הוא האכזרי ביותר בדברי ימי האנושות. אין הוא מכוון נגד המרי גלם או ציוד מלחמתי, המובא בים לצד הלוחם; המצור הזה מכוון אך ורק נגד אנשים - נגד אנשים, שנלחמו במשך שנים בעריצות הנאצו-גרמנית, נגד אנשים, שניצלו בנס מידי המשמידים, נגד אנשים, שלא נשאר להם בחיים מאומה, פרט למולדת - למולדת שצריכה להחזיר להם את טעם החיים; שצריכה למלא בחייהם את מקום יקיריהם, שנורו, נחנקו ונקברו חיים.

המשעבד הנאצו-בריטי רוצה לעשות אתכם שותפים לפשע שלו והוא קורא לכם שתעזרו לו בחריצת גורלה של שארית עמנו המושמד. אל תשעו לו! אף אתם נלחמתם במשך שנים נגד משעבד אכזרי, ולמדתם כי כפי שאין לחלק את השלום, כן אין לחלק את החופש. עם אחד כי ישועבד, עמים אחרים יבואו אחריו. על כן מלחמתנו היא מלחמתכם ונצחוננו נצחונכם. על כן עזרו לאחינו החותרים למולדתם היחידה! תנו להם מעבר בגבולותיכם, תנו להם מחסה בנדודיהם; הורו להם הדרך אל חופי הים. העמידו לרשותם כלי רכב וכלי שייט. כי כך אתם עוזרים לצדק לנצח את הרשע, לחופש לנצח את העבדות, לנתקף להתגבר על התוקפן הרצחני. כך אתם עוזרים לא רק לעמנו, כי אם גם לעצמכם ולעתידכם.

שודר ביום כ"ד אב תש"ו (21.8.46).