אל שכנינו הערבים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אלול התש"ד, 15 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 116-118
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. הסכסוך הישראלי פלסטיני - טרור ופיגועים. שלום
כרוז זה פונה אל הציבור הערבי, בקריאה לשלום, בגין מסביר שינתן להם שוויון זכויות וזכות להשכלה במדינה העברית שתקום, ומבהיר שהמלחמה של האצ"ל היא לא איתם. אך מזהיר, שאם יפעלו נגד הנוער הלוחם, זה ישיב אש נגדם.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

*כרוז זה הופץ בערבית בין הערבים. תכנו נמסר לצבור הרחב גם בערבית ובאנגלית. זה נוסחו העברי.

הנוער העברי, למוד הקשת, התחיל במלחמה לשחרור המולדת. הארגון הצבאי בארץ-ישראל על אלפי חייליו, המצויידים בנשק חדיש, נלחם בממשלה הבוגדת, המתיימרת לשים קץ לחזון הנצחי של העם העברי הגדול. מלמת שחרור זהו, הנמצאת עדיין בראשית התפתותה, תלך ותגבר, תלך ותתרחב.

מלחמה זו, לא נגדכם היא מופנית, אין אנו רואים בכם אוייבים. רוצים אנו לראותכם כשכנים טובים. לא באנו להשמידכם או לנשלכם מן האדמה עליה הנכם יושבים. בארץ ישראל יש מקום גם בשבילכם, גם בשביל בניכם ובני בניכם וגם בשביל מיליונים יהודים שאין להם חיים אלא בארץ זו.

הממשלה העברית תעניק לכם שווי זכויות מלא; השפה העברית והשפה הערבית תהיינה שפות הארץ; לא תהיה הפליה בין ערבי ליהודי בקבלת משרה ממשלתית, או צבורית. המקומות הקדושים לדת המוסלמית יהיו נתונים לפיקוחם של ניציגכם.

הממשלה העברית תאפשר להמוניכם לרכוש שכלה ולא תהיה בערות בארץ התנ"ך; לא תהיינה מגיפות בכפריכם ובעריכם; שכר הפועל יורם לדרגה אירופאית; תהא התפתחות גדולה לחלקאותכם; תבנו בתים במקום אהלים; רשת החשמל והמים תגיע לכל מושב ומושב שלכם; המדינה העברית תהיה לבית משותף בשביל כולנו ושלום ויחסי שכנות טובה יהיו בינה לבין ארצות ערב העצמאיות.

הממשלה הבוגדת אינה רוצה בכך. היא מנסה לסכסך בינינו, להסית אתכם נגדנו ואותנו נגדכם, כדי לזכות בעמדת בורר עליון, כדי להשאיר, אתכם בשממת המדבר ובאפלת הבעות, ואת אחינו להשמדה וכליון בארצות הגולה. אך אנו, אין אנו שומעים ואין בדעתנו לשמוע, לפתוייה והוכחנו זאת מעשים. פקדנו את רמאללה והמאוכלסת ערבים, כבשנו שם את תכנת השידור המרכזית, למרות קירבתה למבצר המשטרה הגדול; אך בתושבי העיר לא נגענו. נלחמנו פעמיים ביפו. אך ורק את שלטון הדכוי התקפנו ובתושבי העיר לא נגענו. ערכנו התקפות בירושלים ובחיפה, אך נגד תושביהן הערביים, לא הפיננו את נשקנו. זו היתה דרכנו בעבר; וזו תהא דרכו להבא.

אולם הזהרו גם אתם מלשמוע בעצת המסיתים. אל תנסו להרים יד על חיי היהודים או על רכושם. כי, אם בנגוד לאינטרס הלאומי והאישי שלכם תרימו פעם יד נגדנו, נאלץ לגדע אותה בלי דחוי בכוח נשקנו. והרי גם אתם למדת, וגם העולם כולו למד, כי רב הוא כוחו של הנוער העברי המחודש.

בכם תלוי הדבר ובתבונתכם. אם תרצו ולא תאזינו למסיתים, שלום וידידות ישררו בין שני העמים לעדי עד. יחד נבנה את הארץ הקדושה הזאת; יחד נזכה באוצרותיה ובפירותיה; יחד נפתח את חקלאותה ואת תעשיתה; יחד נתקדם עם העמים החפשיים בעולם לחיי צדק וחופש, לחיי אושר וכבוד.

שכנינו הערבים! אנו מושיטים שאליכם יד לשלום ולאחוה. אל תדחוה!

הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל