אל שכנינו הערבים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' כסלו התש"ח, 3 בדצמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 90-92
בכרוז זה שהופץ לאוכלוסייה הערבית בשפתם מפקד האצ"ל קורא לערבים לשמור על שכנות טובה עם היהודים ומזהיר אותם שאם ימשיכו לפגוע באוכלוסיה היהודית המחתרת תפעל כנגדם.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אזהרה לאוכלוסיה הערבית

בעוד חדשים מספר, הודות למלחמת השחרור העברית, תהיה ארצנו חפשית משלטון הדכוי הבריטי, חפשית מגדרי התיל שהפכו את הארץ לבית-כלא אחד גדול, חפשית מ"בתי הדין" הצבאיים של המשעבד, חפשית מן המנצלים הבריטיים שאכלו את לשד עצמותיה של אוכלוסית הארץ, חפשית מן השליט המתנשא, הרואה בבני הארץ "נייטיבס", נחותי דרגא, הצריכים לשרתו ולהשתחוות בפניו.

אבל המשעבד הבריטי עדיין לא השלים עם צוו הפנוי שניתן לו, הן על-ידי כל אזרחי הארץ והן על-ידי אומות העולם. הוא עדיין מקווה, כי יוכל להשאר כאן כ"שומר הסדר" ו"משכין שלום"

את מטרתו רוצה המשעבד להשיג על-ידי מלחמת דמים עברית-ערבית. הוא יודע, כי שלטונו פשט את הרגל ועומד בפני התחסלות מוחלטת. ורק בהתנגשויות דמים, ביניכם לבינינו, שיטילו את הארץ לזרועות האנרכיה, תוחלתו. על כן הוא מסית אתכם להרים יד עלינו. סוכניו, הידועים והנסתרים, עוברים במשכנותיכם וקוראים לכם לצאת למלחמה, שממנה יכול להפיק תועלת רק גורם אחד: שלטון הדכוי הניגף.

שכנינו הערביים!

אנו קוראים לכם לא להגרר אחרי הסתה ופרובוקציה. אנו קוראים לכם לשמור על יחסי שכנות טובה עם בני עמנו. לא למענם בלבד, אלא גם - ובעיקר - למענכם. אנשיכם כבר הפילו קרבנות בקרב אחינו. גם נשים נרצחו. גם איש שלנו, שיצא למלא את תפקידו במלחמה נגד האוייב הבריטי, נורה, בהיותו בלתי מזויין, בגבו ונרצח בידי אנשיכם.

אנחנו עדיין לא הגיבונו על התקפות פחדניות אלו. כי עודנו רוצים להאמין, שתנטשו את הדרך הרת האסונות - אסונות בשבילכם - של התגרות בשכניכם היהודיים. כולנו, ללא יוצא מן הכלל, רוצים בשלום עמכם, אך כולנו מוכנים למלחמה, אם תכפוה עלינו.

ואם מלחמה זו תפרוץ; אם תאלצונו, ע"י מעשי רצח נוספים, לעבור להתקפה נגדית - אוייה למרצחים ולעוזריהם! אתם יודעים, כי אנחנו ידענו לחדור למבצרי האוייב הבריטי ולעשות בהם שפטים. אתם יודעים מה היה בעכו, בבית שנלר, בבית גולדשמידט, במרכזי המשטרה בחיפה, ירושלים ויפו.

אתם יודעים, כי אנחנו עמדנו במשך שנים מול מאה אלף חיילים בריטיים, מזויינים בכל סוגי הנשק של צבא מודרני והם לא יכלו לנו.

תבינו איפוא, כי אם ניאלץ לשים קץ להתקפות המבוצעות כידי אנשיכם מתוך שרות ישיר לבריטים - הגע נגיע וחדור נחדור לכל קן מרצחים ונכריתו.

שכנינו הערבים!

אנו פונים אליכם באזהרה אחרונה: הרפו מאזרחי הארץ היהודים! אל תפרו את השלום בין שני העמים, אל תכרו תהום דמים ביניהם. בארץ הזאת נחיה יחד ונתקדם יחד לחיי חופש ואושר. אל תדחו את היד המושטת אליכם לשלום. יד שכן טוב נלחץ בידידות; יד מרצחים נגדע בלי רחמים.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל