אל כל מפקדי הארגון הצבאי הלאומי וחייליו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אייר התש"י, 14 במאי 1950
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
אישים , מחתרות - אצ"ל
העיתון מביא את ברכתו של בגין לרגל יום השנה השלישי לביטול השלטון הבריטי בא"י .בגין מעלה על נס את חברי "המעמד" שפעלו יחדיו לגירוש הכובש הבריטי אשר גילו במעשיהם נחישות ,אמונה ונכונות להקרבה תמורת האמת . עוד מעלה בגין בצער את העובדה שמנהיגי המדינה לא השכילו לשחרר את הארץ כולה אך מביע בטחונו בשיחרור הארץ כולה.