אל העם ואל הנוער!

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג שבט התש"ז, 3 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 343-344
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי
בכרוז זה טוען בגין שמזימת הבריטים התגלתה ושהגיעה השעה להקים את מוסדות המדינה העברית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אל העם ואל הנוער!

הורדה המסכה מעל פני שלטון הכיבוש הבריטי. הוא מעמיד בפני עמנו את אותה ברירה עצמה, שהיטלר העמיד בפני העמים, אשר לחרותם וקיומם התנכל. והברירה היא: או כניעה ללא תנאי, או מלחמה ללא רחם.

עמנו לא ייכנע. כי כניעה כמוה ככליה. ואילו במלחמת השחרור, גם אם היא כרוכה בקרבנות, צפונה התקווה לשלום ולחופש, אכן, אין זו התחמקות ואין נסיגה. אחת היא הדרך, המובילה לרכוז במולדת לאור ולדרור: ההתנגדות לחושך ולעבדות, בסבל, דם ודמעות.

את המבחנים הקשים, הממשמשים ובאים, נקבל בשקט של אומה נצחית, הקמה לתחיה. בדורנו זה התגלמו התכונות הנעלות ביותר של ישראל: ההקרבה של מקדשי השם והגבורה של מורדי יהודה. הדור הזה לא יכזיב. הוא יעשה את החובה, שהוטלה עליו ע"י האלהים וההיסטוריה. הוא ישחרר את המולדת מידי צר ואויב, ויחזירנה לבנים השבים לגבולם.

האויב ומשרתיו ניסו לפלגנו ולהסיח מחנה במחנה. המזימה תופר לא יהיו מלשינים ובוגדים בקרבנו. לא תחזור מסורת הגיטאות בציון הנצורה.

עתה הגיעה השעה להקים מחדש את האחדות הלוחמת של כל הכוחות העברים. הגיעה השעה להקים את המוסדות העצמאיים- הממלכתיים של האומה המשתחררת: את הממשלה העברית, את המועצה הלאומית העליונה, את צבא השחרור המאוחד, את האוצר הלאומי ואת בתי-הדין העברים. לא נהיה "עדה" נרדפת, שראשיה נדרשים להיות לסוכני הבולשת ומשרתיה; נהיה לאומה חפשית, הלוחמת בפולש בוגדני ואכזרי.

במלחמה זו לא נהיה בודדים. חיילי האומה יכו באויב לא רק בארץ; הם יכו בו בכל רחבי תבל, ויהפכו חייו לגיהנום, כשם שהוא מתעתד להפוך את ארצנו לגיהנום. העמים החפשיים ושוחרי החופש יעמדו לימיננו. קשה, ממושכת ורבת יסורים תהא המלחמה. אבל הנצחון בא יבוא.