אל העם העברי בציון!

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התש"ד, 5 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 123-124
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ירושלים
כרוז זה קורא לא להכנע לצו הבריטים לגבי יום הכיפורים, ולבוא ולהתפלל בכותל. בגין מבהיר שלא יפגעו רגשותיהם עדות דתיות אחרות עם תקיעת השופר, כי העם היהודי יודע לכבד דתות אחרות, אך לא ירשה שרגשותיו יפגעו.