אל דב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב שבט התש"ז, 2 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 338-339
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, עולי הגרדום. אישים - דב גרונר
בכרוז זה בגין טוען שהמחתרת עשתה את כל מאמציה להציל את דב גרונר מעונש המוות כחלק מהמחויבות שלה כמשפחה לוחמת.אך הממשלה כמו שעשתה עם רבים אחרים גזרה על לוחם המחתרת עונש מוות כדי לשמור על הפרסטיז'ה הבריטית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

קול ציון הלוחמת

אל דב

מעמקי המחתרת ומעמקי הלב שלוחה לך, אחינו דב, ברכת אחים.

מה רבים הקמים עליך. צ'רצ'יל, המוכן למען הפרסטיז'ה הבריטית הנפסדת, להקריב מיליונים אנשים ונשים (של עמים אחרים) דורש את נפשך [1]; הממשלה הבריטית, המכנה את עצמה סוציאליסטית, רוצה בשפיכת דמך - כדי להציל כביכול את הפרסטיז'ה שלה. כל האימפריה הזאת, המתנכלת לעמנו, התייצבה נגדך עם מיניסטריה, נציביה וצבאותיה.

ואתה, אחינו דב, עומד מולם אחד ויחיד, סגור זה שבועות בתא מבודד, ושכנך - המוות. ואף על פי כן, אין הם יכולים לך, השליטים הללו צמאי הדם, כי בך נתקלו, באיש, אשר הופיע פתאום מנהרי נחלי דם יהודי והוכיח, כי אין כוח בעולם, שיוכל להכניעו או לשבור את רוחו. אכן, אחינו דב. אם יש משמעות למלה "גיבור", אתה הגיבור, שממנו ילמדו בנינו ובני בנינו לדורי דורות.

חזק ואמץ, אחינו הגדול. משפחתך הלוחמת עשתה את הכל, כדי להוציאך מידי התליין. זו חובתה כלפיך; זו חובתה כלפי לוחמים אחרים. אין זו שאלה של הצלת החיים, בני החלוף. כל אחד מאתנו מוכן בכל רגע לתת את נפשו על אמונתו. זוהי שאלה של עקרון אנושי מקודש שלא נוותר עליו ויהי מה. חייו של שבוי מלחמה קודש הם.

אחינו דב, אחינו דב - הנוער העברי כולו, וכל שוחרי החופש בעולם, מרכינים ראשם בפני גבורתך השקטה והקרבתך העילאית.

שודר ביום י"ב שבט תש"ז (2.2.47).

 


[1] בנאומו בפרלמנט הבריטי, ב-1 בפברואר 1947, מסר צ'רצ'יל כבוד לאומץ-לבו של דב גרונר, אד האשים את הממשלה, לאחר ההודעה, על דחייה "לזמן בלתי מוגבל'' של ביצוע פסק דין המוות, בכניעה ללחץ שלנו. הוא תבע  מאת השרים הבריטיים "להתנהג כגבורים" ולהפעיל את "החוק כדרכו".