אכזריות והשתעבדות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר א' התש"ו, 1 במרץ 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 85-87
נושאים:
ריכוז האומה - אסירי ציון. מחתרות - המנדט הבריטי. אישים - חיים ויצמן. תפוצות - יהדות התפוצות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מורשת ישראל - שואה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בכרוז זה בגין תוקף בחריפות את חיים ויצמן אשר לטענתו מצדד בבריטים ומשתעבד להם. בעוד שיהדות אירופה הושמדה ושאר יהודי התפוצות אינם יכולים לשוב למולדתם. כרוז זה פורסם בסביבות חודש מרץ 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית

אכזריות והשתעבדות

כל פטריוט עברי, שהאזין לדבריו של ד"ר ווייצמן בפני ועדת- החקירה המעורבת, היה מוכרח לשאול את נפשו, מה עדיף אצל האיש הזקן: אכזריותו כלפי עם ישראל, או השתעבדותו לאנגליה? אין עוד ספק, שהישיש מצטיין בשתי התכונות גם יחד. ד"ר ווייצמן הוא אכזרי מאד כלפי אחיו, בני עמו. לפני פרוץ המלחמה הוא הוציא בפומבי את גזר-הדין על מיליוני יהודים, באמרו, באחד הקונגרסים הציוניים, כי יהדות אירופה היא "אבק שמוכרח להישחק בין הגלגלים בעולם אכזרי". אמנם, יכול עתה האיש לטעון, כי נבואתו התאמתה; אולם מה ייאמר על מנהיג לאומי, המוותר מלכתחילה על חלק עצום של עמו, המוותר על המלחמה להצלתו, רק מפני ששליטים בוגדים הודיעוהו, כי האינטרסים שלהם אינם מאפשרים להעביר את הנידונים מסביבת הר הגעש אל חוף מבטחים? לאחר שה"אבק" הזה - דם מדמנו ובשר מבשרנו - היה לאפר, שפוזר בכל רחבי אירופה, הופיע האיש בפני אחיו האבלים ונחמה אהת היתה בפיו. "חיכינו אלפיים שנה, נחכה עוד קצת"... ואילו בהתייצבו בפני תריסר גויים: בהשמיעו, באמצעותם, את דברו אל העולם החיצוני, הודה ד"ר ווייצמן, לאחר שגרדו את מנשרו הכתוב בצפרני ההקירה, כי הוא עדיין מוכן לעשות "אכספרימנטים" אפילו עם מאת אלף היהודים, הכלואים "במחנות הריכוז המשוחררים". אין הם מוכרחים, לדעתו, לעלות במשך שנה אחת. "הייתי רוצה שחלק ניכר מהם יעלה בקרוב ונראה כיצד יפול דבר" - כלומר, אם "ייקלטו" יפה, אפשר יהיה להמשיך בנסיון המוצלח; ואם לאו, יהיה צורך להאיט את הקצב... בשמעך דברים כאלה יוצאים מפי מנהיג יהודי - לאחר כל מה שקרה את עמנו - אין אתה יכול לא לשאול: היתכן כי בנפש יהודית יימצא מקום לאכזריות כזו?

את ההסבר היחידי לחידתנו אפשר למצוא בהשתעבדותו המוחלטת של ד"ר ווייצמן לבריטניה, לשליטיה וצוויה. אין זו שאלה של נתינות בריטית. גם וודג'בוד, אם אין אנו טועים, היה נתין בריטי. ואף על פי כן, מצא עוז בנפשו לקרוא ליהודים בארץ-ישראל לקום ולהלחם בנשק ביד נגד משעבדיהם הבריטיים. גם גנרל ווינגייט, מספרים, היה בעל דרכון בריטי, ובכל זאת לא בוש להודיע, כי הוא יילחם בראש עברים מתקוממים אף נגד בני עמו. אמיל זולא היה נתין צרפתי ופטריוט מובהק, אך הלך לגלות, בהתייצבו נגד ממשלתו, לימין הצדק, שהתגלם בימיו בנידון יהודי אחד ודרייפוס שמו.

אחרת נוהג ווייצמן. השתעבדותו לבריטניה חדרה, כנראה, מתחת לסף הכרתו והיתה למחלה ממש. עדות לכך הננו מוצאים לא רק בהצהרת הלויאליות-בלי-תנאי, שבה סיים את דבריו הנבוכים בפני ועדת החקירה, כי אם גם בכל בנין ההרצאה, שהשמיע באזני הגויים. כידוע, מעוניינת התעמולה הבריטית הכוזבת להציג בפני העולם את שאלת ארץ-ישראל כשאלת סכסוך, שאין לו פתרון, בין העם העברי לבין "העולם הערבי". לשם כך, בין היתר, נוצרה ועדת החקירה האחרונה, השומעת את טענותיהם של "שני הצדדים". וד"ר ווייצמן, במקום להאשים בגלוי את שלטון הדכוי הבריטי ביצירת הסכסוך הזה ובניצולו, הקדיש את מרבית דבריו לניגוד העברי-ערבי וזיכה לחלוטין את הסוכנים ואת הנרגנים הבריטיים מכל השתתפות במערכת ההסתה והפרובוקציה. הוא אף הרחיק לכת. הוא הביא, בשם קצין בריטי, המשרת במרכז האינטריגות בקהיר, דברי חרדה ערביים, שלפיהם עומדים היהודים, לאחר שיקימו את מדינתם בארץ-ישראל, להתפשט ולהשתלט על כל המזרח התיכון. מתוך התלהבות ההכחשה, התחייב מיד ד"ר ווייצמן, בשם בניו ובני בניו, להסתפק בעבר-הירדן מערבה ולא עלה על דעתו, ולא העלה על שפתיו, כי הדברים הללו, על "הכוונות האימפריאליסטיות" של עם ישראל, נולדו במוחו של אותו קצין בריטי וסוכניו, כי ממנו הם נדדו אל הפרת ואל החדקל, אל חולות המדבר ואל חופי תימן, אל דמשק ואל בירות, ומשם הם חזרו, כדברי חרדה ערביים, מקוריים, אל המשרד החשאי בקהיר, אל ד"ר ווייצמן עצמו ואל העולם כולו. כי כיצד יכול ד"ר ווייצמן להטיל ספק בכנות הדברים, שמשמיע קצין בריטי גבוה?

כך עזר האיש הזקן לסלף את האמת על ארץ-ישראל. והסוף פסוק של דבריו היה מכאיב כנגיעתו של ברזל לבן בבשר חי, מדינה עברית, שגודלה אינו חשוב בעיניו כלל, היא מנגינת העתיד הבלתי- נראה לעין. ובינתיים, עומד הנציג הרשמי של עם גדול, מושמד ולוחם, כפושט יד ומתחנן לפני הגויים: עשו חסד לעם דל! תנו נדבה: הכניסו כמה רבבות יהודים אומללים לארצם.