אין טינה בלב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר א' התש"ו, 1 במרץ 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 99-100
נושא:
מחתרות - הגנה
בכרוז זה מתייחס בגין לחשיבותם של פעילי ההגנה שנפלו בקרב ושלא נפלו לשווא. כרוז זה התפרסם בסביבות חודש אפריל 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אין טינה בלב

בהלוויתם של חללי קרב שרונה[1] נישאה בפי רבים השאלה: מדוע? מדוע הרשינו, שחללים של קרבנות אחרים, של אותם הקרבנות, יובלו אלי-קבר בחשכת הלילה? מדוע אף ביחס למוות - למות גבורים וקדושים - הונהגה השיטה של איפה ואיפה?

איננו יודעים, מה תהא תשובתו של מי שהנהיג הפליה זו; תשובתנו אנו תהיה ברורה ופשוטה. הם - חללינו הקדושים שמנוחתם עדן - בוודאי אינם מתאוננים הם נפלו מתוך הכרה, שאת חובתם הם עושים; הם הוציאו נשמתם מתוך אמונה, כי יום יבוא והעם כולו יפקוד את זכרם וינצרם לעדי-עד. ועוד הם ידעו: דרוש הקרבן שלהם, כדי שאחרים ייצאו למלחמת-מצווה ויזכו, אם הגורל יבחרם למות בשדה הקרב, להלווית המונים.

עתה ברור כי היום. לו ייחלו בחייהם וברגעיהם האחרונים בא, אם כי התמהמה; עתה ידוע לכל, כי קרבנם לא היה לשוא, כי דמם לא לחינם נשפך. על-כן גם חבריהם, שנשארו בחיים ומוכנים, בכל יום ובכל שעה, ללכת בעקבותיהם, לא יתאוננו כשם שכבוד הוא לחיות, לסבול ולהילחם כאלמוני, כן כבוד הוא למות ולהיקבר כאלמוני.

כי עם האלמונים הללו הנצחון.


[1] חברי ההגנה.