איבת נאצר וחביבות בורגיבה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד ניסן התשכ"ה, 16 באפריל 1965
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדינות - ברית המועצות (רוסיה), גרמניה, מצרים. תפוצות - גלות. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה. מחתרות - כיבוש יפו. בטחון - מרוץ חמוש. משפט - משפט בינלאומי. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים. שלום
במאמר זה דן בגין בכמה עניינים. בגין טוען כי נאצר הוא המסוכן באויבי ישראל וכי עתה הוא לא נלחם בישראל כי הוא מכין את טיליו. בהתיחסו לשליט תוניסיה בוגריבה ולהצהרותיו האנטי מלחמתיות נגד ישראל טוען בגין כי בורגיבה לא נעשה אוהב ישראל וכי דובר הממשלה נחפז להתלהב מדבריו וטען כי באחד הימים ניתן יהיה לדבר עם בוגריבה. בגין מסביר כי בורגיבה טוען כי עתה לערבים אין כוח לחסל את ישראל ולכן יש לפעול בשלבים: שלב ראשון לחזור לקווי 47 והחזרת הפליטים. בגין טוען עוד כי בורגיבה הוצג כבוגד בארצות ערב משום המחשבה האוטומטית השוררת בארצות אלו לחיסול מדינת ישראל. בגין יוצא גם נגד ההתרפסויות של הממשלה לפני כל אלה האומרים מספר מילים טובות על ישראל כמו בורגיבה או גרמניה.