אזכרות רבות רושם על קברות חללי אצ"ל מ. בגין: מהרוגי הלכות של רומי לא קמו כהרוגי המלכות של בריטניה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התש"כ, 23 במאי 1960
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, עולי הגרדום. שונות - הספד
העיתון מדוח על דברי בגין באזכרה ללוחמי האצ"ל ביום הזיכרון לחללי האצ"ל ב22/5 בבית הקברות בצפת .בגין העלה על נס את זכרם של עולי הגרדום ושאר החללים. בגין הדגיש את האהבה, קדושה, גבורה ואת הקרבתם למען שיחרור המולדת. בגין הדגיש עוד כי מזמנם של הרוגי המלכות בימי מרד רומי לא קמו גיבורים כאלה כעולי הגרדום.