אזהרה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אייר התש"ה, 1 במאי 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 234-235
בגין מזהיר את הבריטים ואת שאר האוכלוסיות בפני תקיפת משרדי ובניני נציגי הבריטים,אזהרה זו פורסמה גם באנגלית ובערבית. האצ"ל יזם תקיפות אלה כמחאה על חטיפתם של אנשי הארגון ע"י הבריטים וזאת באמצעות מרגמות שפותחו ע"י הארגון.בנוסף לכך האצ"ל תקף לפני כמה ימים את צינור הנפט קירקוק-חיפה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אזהרה

א. - ממשלת הדכוי נדרשת לפנות, ללא דחוי. מילדים, ישים, פקידים ואנשים אזרחיים את כל משרדיה, בניניה ובתי-המגורים של נציגיה בכל ערי הארץ ומושבותיה.

ב. - האוכלוסיה האזרחית. העברית, הערבית וכו', מתבקשת, מעתה ועד לביטול האזהרה, לא לבוא למשרדים ממשלתיים ולא להמצא בקרבתם, כי סכנת נפשות היא[1].

הזהרנוכם!


[1] אזהרה זו פורסמה לא רק בעברית אלא גם באנגלית ובערבית. ואלו תולדותיה. בעוד הארגון הצבאי הלאומי נרדף על צואר, ומפקדיו נחטפים ומוסגרים בידי הבריטים על ידי שליחי הסוכנות וההגנה, הוספנו לתכנן פעולות לחימה נגד השלטון הבריטי. נגד ריכוזיו, במקומות שונים בארץ, הצבני בסתר מרגמות מתוצרת עצמית - האב-טיפוס של ה"דוידקה" - פרי המצאתו של עמיחי פגלין, הוא גדעון המחתרתי. על ידי מנגנון מיוחד ניתן היה להפעיל מרגמות אלו באורח אוטומטי. המהלומה, לאחר האזהרה. הנובעת ממוסר המלחמה של האצ"ל, היתה יכולה להיות כבדה מאד. אך משמים ומארץ עכבו. מטרות שירדו לא בעתם, והלשנה ישירה של אנשי ה"סיזין", מנעו במדה רבה, את הפעלת הנשק המיוחד הזה. אך לא נמנעה הבהלה בקרב השליטים הזרים.

עם סיום המלחמה העולמית ראינו את עצמנו חפשיים, על פי הודעתנו המוקדמת, לתקוף גם אובייקטים בעלי ערך צבאי, כגון קווי טלפון וטלגראף. בימים   ההם   ערכנו   את  ההתקפה   העברית   הראשונה   על   צינור   הנפט קירקוק-חיפה. גם פעולה זו, שהשיגה את מטרתה בחלקה, הופרעה מבית.