אזהרה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התש"ז, 2 בינואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 324
בכרוז זה מזהיר האצ"ל על תקיפת דרכי התחבורה,אשר מהוות אחד מהעורקים החיוניים של הצבא הבריטי המונע את הקמתה של המדינה העברית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

לפני המיבצעים בכבישי הארץ

אזהרה

ארץ-ישראל. שנועדה להביא את בשורת החופש והשלום לעם ישראל ולכל העמים, הפכה בידי כובשיה הבריטיים למחנה ריכוז מזויין ולבסיס צבאי.

הבסיס הצבאי הבריטי מוקם על חשבון החיים והחופש של מיליונים אנשים, נשים וטף, המתדפקים על שערי מולדתם. שננעלו בפניהם ע"י העריצים האכזריים, הפיכת ארץ-ישראל לבסיס צבאי בריטי, במקום למדינה עברית, חפשית ועצמאית, היא ההתנקשות החמורה ביותר בחוק העמים ובזכויות האדם, היא התנקשות דמים מתמדת באומה שלמה.

הבסיס הצבאי הבריטי בארצנו, המביא כלייה לעמנו, לא ייסבל. הוא יותקף ע"י צבא השחרור העברי. הוא יותקף בכל שעת-כושר על מיתקניו, ציודו ועורקיו.

דרכי התחבורה הם אחד העורקים החיוניים של הבסיס הצבאי הבריטי. על כן יותקפו.

כלי הרכב הצבאיים, שיימצאו בכבישי הארץ, יותקפו אף הם.

 

טבת תש"ז