אזהרה שניה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התש"ד, 11 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 127
נושאים:
זכויות אדם - אלימות משטרתית. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ירושלים
בכרוז זה מוזהרים שוב השוטרים הבריטים לא להפריע למתפללים בכותל ביום הכיפורים