אזהרה ראשונה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אלול התש"ד, 8 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 126
נושאים:
זכויות אדם - אלימות משטרתית. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ירושלים
כרוז זה מזהיר שוטרים בריטים לבל יתפרצו לרחבת הכותל ביום הכיפורים בו יתיחדו עם זכר הנספים בשואה, פן יבוא על עונשו