אזהרה נוספת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 318
נושא:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי
בכרוז זה חוזר בגין ומזהיר בשם האצ"ל שאם ילקו שבויים עברים יענשו באותה מידה קציני הצבא הבריטי.כרוז זה פורסם בסביבות אמצע חודש דצמבר 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אזהרה נוספת

באזני המשעבדים:

זה מאות בשנים, שהנכם מלקים "ילידים" במושבותיכם - ללא תגובה. ובגאותכם הטפשית ראיתם גם בני ישראל בארץ ישראל כ"נייטיבס".

טעיתם.

ציון איננה גולה. עברים אינם זולו.

לא תלקו עברים במולדתם.

ואם תלקו - יולקו קציני הוד- מלכותו בראש חוצות.