אזהרה אחרונה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אלול התש"ד, 12 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 127
נושאים:
זכויות אדם - אלימות משטרתית. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ירושלים. מורשת ישראל - שואה
בכרוז זה מוזהרים שוב השוטרים הבריטים לא להפריע למתפללים בכותל ביום הכיפורים, שכן ביום הזה מתיחדים עם זכר האחים שהושמדו ע"י הנאצים