אושרו תיקונים בחוק בטחון המדינה – אדם שקיים מגע עם סוכן זר, אך לא פגע בבטחון המדינה – יזוכה, מ. בגין: הלחץ הפרלמנטרי נשא פרי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אדר ב' התשכ"ז, 31 במרץ 1967
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
משפט - הצעות חוק. חירות האדם - חירות הפרט. ממשל - כנסת, פרלמנטריזם
העיתון מביא חלקים מישיבת הכנסת מה-30/03/1967. בישיבה זו עבר בקריאה שניה ושלישית תיקון בחוק בטחון המדינה סעיף 24, הדן בפגישה והעברת מידע לסוכן זר. התיקון שהתקבל גורס כי מי שנפגש עם סוכן זר אך לא העביר לו מידע העלול לסכן את בטחון המדינה, ללא ספק, יזוכה. בגין בתורו לנאום טען כי הלחץ הפרלמנטרי שהפעילו הוא וחבריו, העלה פרי, ולכן תוקן החוק. בגין הציע להבדיל בעניין עובד ציבור בין ידיעות שקיבל בתוקף תפקידו (גם אם אינו בתפקיד) לבין ידיעות כלליות שאין בהן לסכן את בטחון המדינה. הסתייגויות אחרות שהועלו על החוק, לא התקבלו. הנאום מובא בדברי הכנסת מתאריך 30/03/1967