אושוויץ העיר והאזהרה

ספר
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א טבת התשל"ז, 1 בינואר 1977
נושא:
מורשת ישראל - שואה
דברים קצרים של מנחם בגין לכבוד ספר זכרון לקהילה היהודית מאושוויצין
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

זוכר אני היטב את קהילת אושוויץ, ביקרתי בה, כשליח בית"ר. היהודים בעיר זו היו דבקים במסורת שלנו. אהבו את ארץ-ישראל, ורובם, אם לא כולם היו אזרחיה-בכח של מדינת ישראל.

גם באושוויץ היה נוער יהודי מופלא. מבחינה גאוגרפית היתה ארץ-ישראל רחוקה מן הגולה בה חיו, מן העיר בה גדלו. אבל הארץ היתה בלב. גם באושוויץ למד הנוער שלנו "פלסטינוגרפיה" ואיש לא העלה אז אפילו על דעתו, כי יבוא יום ו"פלשתינה" תועמד נגד ארץ-ישראל, ארצו ומולדתו של העם היהודי. בפשטות, למדנו כתיבת-הארץ וקראנו לה, כאמור: "פלסטינוגרפיה". אין ספק, אילמלא עלה הכורת על הנוער העברי היקר הזה, הוא היה לא רק לומד על ארץ-ישראל, אלא גם בונה אותה.

אושוויץ... אחת מערי הגולה ובה אהבת-משפחה יהודית, ציון כחלום, דלות חומרית, גדולה נפשית, אמונה אדירה, אייכם יהודי אושוויץ ואחינו בכל הערים שגורלם כגורלה? יתכן שלא רבים בעולם היו יודעים על העיר ועל תחנת הרכבת הזאת, אלמלא באו אויבי האנושות האכזריים מכל חיות הטרף, והשאירוה, זכר לשנאת היהודי המטורפת והטורפת, לדראון עולם.

יש גם ניצולי אושוויץ. והם ספרו לנו. יש גם נושאי מספר-אושוויץ ואנו רואים אותו. ואין מלים בשפת-אנוש שיש ביכולתן לבטא את כל מה שמתרחש בלב, בשמעך אחד מהם או בראותך את המספר שאינו ניתן למחיקה. ריבונו של עולם – כך אנו שואלים את נפשותינו, מה נעשה באחינו, למיליוניהם, בבנות ישראל הצעירות, התמות, בילדינו החביבים, בשרה'לך ובמשה,לך שלנו. והעולם ידע, הביט, והחריש.

השם הנורא הזה ייזכר בתולדות ישראל עד דור אחרון. מה מוכנים שונאי היהודי לעשות בו, אם חסר מגן הנהו – זהו הלקח העיקרי, הבלתי-נשכח. מאושוויץ למדו בני עמנו, כי אמנם כן, יש דברים היקרים מן החיים והנוראים מן המוות. בכל הדורות תעמוד עיר ההריגה הזאת לנגד עינינו לאמור:

שימרו יהודים על ארצכם, על כוחכם, על כבודכם, למען תוכלו תמיד להגן על רעיותיכם ועל ילדיכם מפני זדים, אשר לא חדלו מן העולם האכזר של ימינו. כי רק בדרך זאת נבטיח את תוכנה של קריאת הנצח:

עם ישראל חי וקיים.

 

(מתוך: חיים וולנרמן, הרב אביעזר בורשטיין ומאיר שמעון גשורי (עורכים), ספר אושפיצין (אושוויינצ'ים-אושוויץ) / יזכור בוך, ירושלים: ארגון יוצאי אושפיצין בישראל, תשל"ז, עמ' 455).