אגרת מ. בגין לראשי הליברלים בדבר הקמת גוש פרלמנטרי של 34 חברי-כנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אלול התשכ"א, 22 באוגוסט 1961
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - אופוזיציה. מפלגות - ליברלים (ליברלית), מפלגת חירות
העיתון מדווח על מכתב ששלח בגין למר ברנשטיין ורוזן מהליברלים להקים יחד עם "חרות" גוש פרלמנטרי בן 34 חברי כנסת כי קיים הכרח להקים כוח אלטרנטיבי למפלגת השלטון.